O KANCELARII

Siedziba Kancelarii mieści się w Kluczborku, natomiast filia zlokalizowana jest w Praszce.

Kancelaria powstała w 2021 r., a jej założycielem jest Adwokat Łukasz Huszno, który w latach 2013 – 2021 wykonywał zawód Radcy Prawnego i był wspólnikiem spółki Kancelaria Radców Prawnych Więcławik & Huszno s.c. Adwokat Łukasz Huszno oferuje pomoc prawną zarówno dla klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Obsługa prawna przedsiębiorców odbywa się w ramach stałych umów o świadczeni usług prawnych oraz doraźnych zleceń. Kancelaria obsługuje szeroki wachlarz klientów m.in.: wiodące na polskim rynku spółki z sektora utrzymania dróg i autostrad, podmioty z kapitałem zagranicznym, spółki z sektora obrotu paliwami, firmy produkcyjne i budowlane, przedsiębiorstwa rodzinne, rolników, przedsiębiorców indywidualnych oraz lekarzy wykonujących działalność gospodarczą.

Obsługa prawna klientów biznesowych obejmuje następujące praktyki: sprawy gospodarcze, w tym o zapłatę, prawo spółek, w tym kompleksowe doradztwo w zakresie: wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania spółek prawa handlowego, ładu korporacyjnego spółek prawa handlowego, sprawy restrukturyzacji, upadłości i likwidacji spółek, w tym spółek zadłużonych, prawo pracy, w tym zbiorowe prawo pracy i kształtowanie ładu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Klientom biznesowym Kancelaria doradza również w sprawach prywatnych i związanych z szeroko pojętą sukcesją majątkową.

Obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje m.in. sprawy: karne i karno – skarbowe na każdym etapie postępowań, w tym związane z przestępczością zorganizowaną, czy odnoszące się do osób publicznych, sprawy rodzinne, jak rozwody, alimenty czy sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów, sprawy cywilne w tym: spadkowe, majątkowe, odszkodowawcze, sąsiedzkie czy o zapłatę. Klienci indywidualni mogą również liczyć na pomoc prawną w sprawach przeciwko ZUS dotyczących: uprawnień emerytalnych, rent, podleganiu ubezpieczeniom. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej na każdym etapie tych postępowań. Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw z innych dziedzin, aby zapewnić Klientom kompleksową obsługę prawną.

CZYTAJ WIĘCEJ
DLACZEGO WŁAŚNIE TA KANCELARIA

Kancelarię wyróżnia profesjonalizm, terminowość i odwaga w podejmowaniu decyzji.

Usługi świadczone przez Kancelarię dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klientów. Pomoc prawna realizowana jest w sposób przemyślany, zgodnie z założonym planem, terminowo i odważnie, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy Klientów i zminimalizować koszty. Klienci dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa prawnego, stąd dążenia Kancelarii do zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa przy podejmowanych w ich imieniu działaniach. Jeśli istnieje taka możliwość, Kancelaria zmierza do polubownego i pozasądowego rozstrzygnięcia zleconych spraw. Szczególnie istotnym i wartym podkreślenia jest fakt, że Klienci są informowani na bieżąco o postępach w sprawie na każdym etapie jej prowadzenia.

Założyciel Kancelarii posiada doświadczenie w występowaniu m.in. przed: sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Krajową Izbą Odwoławczą. Dodatkowo, dla optymalizacji działań Kancelaria stale współpracuje z notariuszem oraz doradcą podatkowym.

Priorytetowym elementem Kancelarii jest pomoc w wyborze optymalnej i najtańszej możliwości rozwiązania każdego problemu. Efektem powyższego, a także dowodem zaufania Klientów, jest przeprowadzenie przez Łukasza Huszno, jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego, około 800 powierzonych spraw sądowych.

ZAKRES USŁUG

Prawo Karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne oraz karno – skarbowe na każdym etapie postępowania, podejmuje się obrony w sprawach trudnych i złożonych, w tym przestępczości zorganizowanej i osób publicznych.

Prawo Rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne o: rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty. Nierzadko są to sprawy wielowątkowe, długotrwałe, wymagające wyjścia poza utarte schematy.

Prawo Cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne w tym: spadkowe, majątkowe, sąsiedzkie czy o zapłatę. Obecna procedura cywilna staje się coraz bardziej wymagająca i drobiazgowa.

Prawo Emerytalno-rentowe

Kancelaria prowadzi wszelkie spory sądowe przeciwko ZUS i KRUS. Wskazane postępowania emerytalno – rentowe nie mogą zakończyć się zawarciem ugody sądowej, stąd tak duże znaczenie ma skuteczność.

OPINIE KLIENTÓW

Skontaktuj się z nami

NAPISZ DO NAS