2021-09-17

Czy „mały” może wygrać z „dużym” ?

Kto to „mały”, a kto „duży” wypada zapytać ? W obu przypadkach, które chcę opisać „mały” to mój Klient przedsiębiorca z powiatu oleskiego i kluczborskiego, a „duży” to odpowiednio: znany operator sieci komórkowej oraz spółka z o.o. z Warszawy.

W pierwszym przypadku mój Klient pozwany został przed Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy o szkodę za uszkodzony kabel internetowy jednego z operatorów sieci komórkowej. Sprawa trwała przed Sądem I instancji przez blisko trzy lata i zakończyła się wygraną mojego Klienta. Sąd podzielił moją argumentację i linię obrony polegającą na nieprawidłowościach operatora w ułożeniu przewodów i należytej staranności mojego Klienta w wykonywaniu wykopów ziemnych. 

W drugiej ze spraw mój Klient z Byczyny pozwany został przed Sąd Okręgowy w Opolu, Wydział Gospodarczy o zwrot wypłaconego na jego rzecz wynagrodzenia z umowy o dzieło. Sprawa była dla Klienta o tyle niepokojąca, że roszczenie opiewało na kwotę bliską 140.000,00 zł. W ramach trwającego postępowania przekonałem Sąd Okręgowy w Opolu, iż wykonane przez mojego Klienta prace były zrealizowana należycie wobec czego wynagrodzenie zapłacone mu przez kontrahenta było w pełni zasadne. Sąd w wyroku z sierpnia 2021 r. oddalił powództwo w całości, a Klient nie musi zwracać przeciwnikowi, ani złotówki. 

Oba wyroki są na obecnym etapie nieprawomocne. 

Powyższe przykłady pokazują, że przemyślana strategii procesowa i konsekwencja na sali sądowej podczas postępowania dowodowego przynoszą dla Klientów wymierne rezultaty. Obecna procedura gospodarcza wymaga bardzo dużej skrupulatności i doświadczenia, gdyż najmniejszy błąd czy uchybienie procesowe może bardzo drogo kosztować. Przedsiębiorcy często są zaskakiwani tym, że muszą wskazywać w pismach m.in.: swój adres e-mail. W sprawach gospodarczych niedopuszczalnym jest zmiana powództwa, a skoro tak pozwy i roszczenia nimi objęte muszą być sformułowana precyzyjnie i w sposób przemyślany. Dodatkowo powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew (tzw. prekluzja dowodowa). Kolejnym wymogiem jest powoływanie dowodu z zeznań świadków, który sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. To tylko część obostrzeń w obecnych w sporach między przedsiębiorcami, o których strony nie mają pojęcia, co może mieć dla nich nieodwracalne konsekwencje. Pewnych zaniechań dokonanych na wstępie nie da się bowiem usunąć na dalszym etapie sporu, stąd tak istotne jest reprezentowanie Klienta od początku postępowania. 

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz złożyć pozew do Sądu Gospodarczego lub dostałeś pozew zapraszam. Jako adwokat w Kluczborku, Oleśnie i Praszce będę w stanie pomóc Ci w sprawach gospodarczych. Posiadam ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych.