2022-02-07

Sądowe ABC - Najczęstsze Pytania

W niniejszym wpisie chciałbym zamieścić krótki opis najczęściej pojawiających się pytań od klientów w zakresie zachowania, obecności i osób pojawiających się w sądach.     

Kto jakie miejsce zajmuje w sądzie ?

W sprawie cywilnej i rodzinnej po lewej stronie patrząc na wprost stołu sędziowskiego miejsce zajmuje powód albo wnioskodawca (osoba inicjująca postepowanie), a po prawej stronie patrząc na wprost od stołu sędziowskiego miejsce zajmuje pozwany albo uczestnik postępowania (osoba, przeciwko której lub z udziałem której zainicjowano postepowanie). 

W sprawie karnej po lewej stronie patrząc na wprost stołu sędziowskiego miejsce zajmuje prokurator, ewentualnie inni oskarżyciele i ich pełnomocnicy, a po prawej stronie patrząc na wprost od stołu sędziowskiego miejsce zajmuje oskarżony i jego obrońca. 

Co oznaczają kolory przy togach ? 

Adwokat – kolor zielony. 

Prokurator – kolor czerwony. 

Radca Prawny – kolor niebieski. 

Sędzia – kolor fioletowy. 

Ile wcześniej można wejść do Sądu ?

W okresie z przed pandemii nie było ograniczeń we wcześniejszym wejściu do sądu. Obecnie w okresie pandemii często w sądach występują ograniczenia związane z czasem wejścia, który bywa ograniczony do 5 – 10 minut przed rozprawą. 

Kto może być obecny na sali sądowej ? 

Rozprawy co do zasady odbywają się jawnie, chyba że ich jawność została wyłączona. Oznaczało to, że publiczność mogła być obecna na sali sądowej, jeśli jej jawność nie została wyłączona. Tak było w okresie przed pandemią, obecnie w większości sądów publiczność nie jest wpuszczana na salę rozpraw i rozprawy odbywają się jedynie z ich wezwanymi uczestnikami. 

Co jeśli zapomniałem wezwania ? 

Powinniśmy na wejściu do sądu okazać się dowodem osobistym i wskazać strony postepowania oraz jeśli pamiętamy nr sali sądowej oraz godzinę rozprawy. Umożliwi to ochronie na sprawdzenie naszych danych i konieczności wizyty w sądzie. 

Czy pisma sądowe należy składać osobiście w sądzie ?

Nie ma takiej koniczności. Pismo możemy nadać również na poczcie listem poleconym. Dla zachowania terminu liczy się data stępla pocztowego lub oczywiście prezentata sądu. 

Czy sądy udzielają informacji telefonicznych o sprawach ?

Tak, w sądach w przeważającej większości utworzone są Biura Obsługi Interesantów (BOI), w których telefonicznie lub osobiście po wskazaniu sygnatury sprawy lub danych osobowych uzyskamy informację w toczących się z naszym udziałem sprawach sądowych. Jeśli w danym sądzie nie utworzono takiej komórki należy kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami.

Czy jako strona mogą mieć wgląd w akta sądowe. 

Oczywiście, jest to jedno z podstawowych uprawnień każdej ze stron zarówno w sprawach: cywilnych, rodzinnych, jak i karnych. Wcześniej należy telefonicznie zamówić akta bądź przez BOI lub czytelnię bądź wydział sądowy i umówić termin wglądu do akt. Mamy również możliwość wykonania ich fotokopii za zgodą sądu.