1. Sprawy Gospodarcze

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w oparciu o miesięczny ryczałt dostosowany indywidualnie do potrzeb Klientów. Współpraca może odbywać się również w ramach zleceń doraźnych. Kancelaria prowadzi m.in. spory sądowe o zapłatę między przedsiębiorcami, doradza i opiniuje umowy zawierane przez Klientów, a także sporządza korespondencję związaną z wykonaniem tych umów i przygotowuje pisma do wszelkich organów władzy publicznej. Klienci Kancelarii szczególnie cenią sobie wygodę wynagrodzenia ryczałtowego, która gwarantuje pełną i szybką odstępność prawnika o każdej porze oraz skoncentrowanie się na szybkim rozwiązaniu problemu, a nie na kwestiach finansowych, które zostały wcześniej ustalone.


2. Prawo Budowlane

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów z szeroko pojętego sektora budowlanego. W ramach świadczonych usług Kancelaria wspiera Klientów na etapie analizy umów, podczas ich wykonywania, aby możliwie sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić proces budowlanych. Kancelaria prowadzi również sporu sądowe z zakresu prawa budowlanego i reprezentuje: Inwestorów, Wykonawców, jak i Podwykonawców, aby uzyskali należne im wynagrodzenia za wykonane prace.


3. Prawo Spółek

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem kwestii podatkowych. Zajmuje się również w sposób kompleksowy zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, wdrażaniem do nowo powstałych podmiotów wszelkich aktów wewnętrznych, kształtując tym samym ład korporacyjny spółek prawa handlowego. Zakres działań Kancelarii obejmuje także procesem likwidacji spółek, w tym spółek zadłużonych.


4. Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe

Kancelaria doradza i prowadzi postępowania restrukturyzacyjne spółek prawa handlowego oraz postępowania upadłościowe. Doradztwo prowadzone jest na każdym etapie tych postępowań. Skomplikowany charakter tychże postępowań, ich wieloetapowość oraz oczekiwanie konkretnych rezultatów wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.


5. Prawo Pracy

Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla Pracodawców. W jego ramach wdrażane są wszelkie wewnętrzne aktu prawne związane z funkcjonowaniem Pracodawcy na rynku pracy. Wprowadzane przez Kancelarię regulacje mają za zadanie ochronę i bezpieczeństwo Pracodawców przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe. Działania Kancelarii opierają się na maksymalnym ograniczeniu ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy też sporów sądowych. Zakres usług obejmuje również reprezentację Pracodawców w sporach sądowych z pracownikami.


6. Sukcesja i Sprawy Prywatne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, do oferty Kancelarii wprowadzono usługi obejmujące przygotowywanie i wdrażanie procesu sukcesji przedsiębiorstw, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm rodzinnych. Przygotowane przez Kancelarię rozwiązania pozwalają w sposób kompleksowy zabezpieczyć i uregulować przyszłość prowadzonych firm i uniknąć w przyszłości długotrwałych sporów sądowych. Kancelaria prowadzi również sprawy prywatne klientów biznesowych, co jest naturalną konsekwencją otrzymanego zaufania, którym nas obdarzyli.