1. Sprawy Karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne oraz karno – skarbowe na każdym etapie postępowania, podejmuje się obrony w sprawach trudnych i złożonych, w tym przestępczości zorganizowanej i osób publicznych. Obrona karna obejmuje zarówno postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę i Policję, jak i postępowania sądowe, a także pomoc osobom prawomocnie skazanym na etapie wykonania kary. Warto podkreślić, iż szybka reakcja i zgłoszenie się do Kancelarii na wcześniejszym etapie postępowania ułatwia obronę. Ponadto każdorazowo szczegółowo analizowana jest sytuacja Klienta i na tej podstawie ustalana jest optymalna linia obrony.


2. Sprawy Rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne o: rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty. Nierzadko są to sprawy wielowątkowe, długotrwałe, wymagające wyjścia poza utarte schematy i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla Klientów oraz ich bliskich. Doceniając fakt, że Klienci powierzają nam sprawy swoich najbliższych, Kancelaria dąży do wyznaczonych celów i osiągnięcia satysfakcjonujących efektów.


3. Sprawy Cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne w tym: spadkowe, majątkowe, sąsiedzkie czy o zapłatę. Obecna procedura cywilna staje się coraz bardziej wymagająca i drobiazgowa. Nawet drobny błąd czy uchybienie terminu może przełożyć się na duże straty w majątku, dlatego Kancelaria dba o najmniejszy szczegół każdej powierzonej sprawy. Klientom gwarantowana jest gruntowna i rzetelna analiza szans każdego prowadzonego sporu sądowego, co daje możliwość realizacji obranej strategii na Sali sądowej.


4. Sprawy Emerytalno-rentowe

Kancelaria prowadzi wszelkie spory sądowe przeciwko ZUS i KRUS. Wskazane postępowania emerytalno – rentowe nie mogą zakończyć się zawarciem ugody sądowej, stąd tak duże znaczenie ma skuteczność. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie, które pozwala bazować na wcześniej prowadzonych postępowaniach i czerpać z nich sprawdzone rozwiązania. Specyfika i odrębność tych postępowań wymusza nierzadko konieczność doświadczenia stricte w tej materii, co zapewnia Kancelaria.


5. Upadłość Konsumencka

Kancelaria zajmuje się w sposób kompleksowy doradztwem i prowadzeniem spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy podkreślić posiadane doświadczenie w przeprowadzeniu kilkudziesięciu spraw zakończonych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, które pozwoliło Klientom na uwolnienie się od spirali zadłużenia.