2021-09-18

Dwa wygrane zasiedzenia w Praszce

Za nim o wygranych sprawach o zasiedzenie w Praszce, kilka słów o przesłankach zasiedzenia: są nimi stosownie do art. 172 Kodeksu Cywilnego: 

  1. posiadanie samoistne,
  2. nieprzerwalność posiadania,
  3. odpowiednio długi czas.

 

Ad. 1) Posiadacz samoistny

Często słyszę pytanie – Panie Mecenasie, a kto ten posiadacz samoistny ? Najprościej to ten kto rzeczą faktycznie włada, jak właściciel, czyli traktuje się i jest odbierany przez innych, jak właściciel danej rzeczy, a nim nie jest. Wynika to z definicji posiadacza wskazanej w art. 336 Kodeksu cywilnego. Trzeba pamiętać, że zasiedzenie nie jest możliwe, gdy mamy doczynienia z posiadaniem zależnym czyli jeśli ktoś owszem rzecz posiada, ale jako: użytkownik, najemca, dzierżawca. 

 

Ad. 2) Nieprzerwalność zasiedzenia 

Druga przesłanka to nieprzerwane posiadanie, czyli ciągłość posiadania. Oznacza to, że aby nabyć rzecz przez zasiedzenie koniecznym jest posiadać daną rzecz nieprzerwanie czyli cały wymagany prawem okres. 

 

Ad. 3) Czas potrzebny do zasiedzenia

Okres potrzebny do zasiedzenia nieruchomości uzależniony jest od dobrej albo złej wiary posiadacza. Jeśli osoba posiada nieruchomość, a nie jest jej właścicielem, to nabywa jej własność jeśli posiada ją nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Natomiast z upływem lat 30 nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Z chwilą upływu terminu zasiedzenia nabywa się własność posiadanej rzeczy z mocy prawa. 

 

Moje sprawy sądowe o zasiedzenie

Aby zasiedzieć nieruchomość koniecznym jest skierowanie wniosku o zasiedzenie do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Sprawa rozpoznawana jest przez Sąd w postępowaniu nieprocesowym. Spory o zasiedzenie są jednymi z najtrudniejszych, najbardziej długotrwałych i skomplikowanych, ponieważ połączone jest to z utratą prawa własności przez dotychczasowego właściciela i pozbawieniem go własności nieruchomości. Następuje ono z mocy prawa, bez związku z prawem, które dotychczas przysługiwało innej osobie. W ramach prowadzonego postępowaniu Sąd bada, czy zostały spełnione przesłanki zasiedzenia. Jeśli zostały spełnione, wydaje postanowienie stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie. 

W ostatnim okresie uzyskałem dla Klientów Kancelarii dwa pozytywne postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie stwierdzające zasiedzenie na terenie miasta Praszki. W obu przypadkach nieruchomości mają już urządzone księgi wieczyste, a nowi właściciele rozpoczęli już swoje działania inwestycyjne. 

 

Maszy problemy z zasiedzeniem w Kluczborku, Oleśnie, Praszce, Wołczynie, Byczynie? Jako adwokat mogę Ci pomóc!

Moja kancelaria adwokacka w Kluczborku specjalizuje się w prawie cywilnym. Sprawy dotyczące zasiedzenia nie są mi obce, dzięki temu jestem w stanie rozwiązać Twoje problemy dotyczące zasiedzenia. Jako adwokat w Kluczborku będę w stanie pomóc Ci między innymi w następujących sprawach:

  • ocena spełnienia przesłanek zasiedzenia,
  • obrona przed zasiedzeniem,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących zasiedzenia.